Κωνσταντίνος Μισαηλίδης

Ο πρώτος δάσκαλος του χωριού, απόφοιτος του γυμνασίου της σύρου, που δίδαξε για μερικά χρόνια στο αρρεναγωγείο, τη σημερινή "Μορφωτική Ενωση" περι τα τέλη του 19ου αιώνα.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Είναι επιθυμητά και ευπρόσδεκτα βιογραφικά σημειώματα και άλλων προσωπικοτήτων στο

info@kalamoti.net.gr