Οι Μιχαλάκηδες

Tο 1920, επισκέφθηκε τη γενέτειρα του ο Ιωάννης Μιχαλάκης, πλούσιος επιχειρηματίας εγκατεστημένος μαζί με το θείο του Γεώργιο Μιχαλάκη στην ευημερούσα χώρα της Βαλκανικής τη Ρουμανία. Ο Ιωάννης Μιχαλάκης ενημερώθηκε για τα τρέχοντα προβλήματα του χωριού, έδειξε ενεργό και πολύπλευρο ενδιαφέρον κι ανταποκρίθηκε θετικά στις τόσες ανάγκες του. Πράγματι, με την επιστροφή του στη Ρουμανία και μετά από συνεννόηση με το θείο του, έστειλαν με το ατμόπλοιο « Άρτεμις» την απαραίτητη για την αποπεράτωση του σχολείου ξυλεία. Ταυτόχρονα ήλθαν αρωγοί στις ανάγκες τις Εκκλησίας και της Κοινότητας, βοήθησαν δε υλικά τους αναξιοπαθούντες και φτωχούς συγχωριανούς τους.

Οι  Μιχαλάκηδες,  μεγάλοι αλτρουϊστές λαμπροί χριστιανοί και θερμοί υποστηρικτές και λάτρεις της ιδιαίτερης πατρίδας τους, της Καλαμωτής, είχαν την ατυχία να πεθάνουν και να ταφούν στα ανήλια και παγερά χώματα μιας ξένης χώρας. Πέτυχαν όμως να ζουν, και θα ζουν αιώνια, στις ψυχές όλων των Καλαμωτούσων, που πήραν και θα πάρουν τα πρώτα τους φώτα και εφόδια για τη ζωή στις μεγαλόπρέπες αίθουσες του επιβλητικού αυτού διδακτηρίου.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Είναι επιθυμητά και ευπρόσδεκτα βιογραφικά σημειώματα και άλλων προσωπικοτήτων στο

info@kalamoti.net.gr