Τιμητικές εκδηλώσεις/Ομιλίες

Τιμητική εκδήλωση για τον δάσκαλο Γεώργιο Κωνστ. Κανάριο (25-01-1997)

Τιμητική εκδήλωση εις μνήμην Ισίδωρου Μ. Μισαηλίδη (1-02-1998)

Τιμητική εκδήλωση για την δασκάλα Αγγελική Μ. Δαμαλά (28-02-1999)

Τιμητική εκδήλωση εις μνήμην Ιωάννη Μ. Μαΐστρου (27-02-2000)

Τιμητική εκδήλωση εις μνήμην Κωνσταντίνου Γ. Τριαντάφυλλου, Κωνσταντίνου Γ. Παρθενίδη (03-02-2002)

Τιμητική εκδήλωση εις μνήμην Μιχαήλ Μ. Καζά και Αγλαΐας Ν. Φραγκούλη (19-01-2003)

Τιμητική εκδήλωση εις μνήμην Γεωργίου Σ. Μισαηλίδη (09-02-2003)

Τιμητική εκδήλωση εις μνήμην Ιακώβου Τ. Αμυγδάλου, Θεοδώρου Γ. Γαλάτουλα, Γεωργίου Μ. Μαΐστρου (25-01-2004)

Τιμητική εκδήλωση εις μνήμην Ισιδώρου Ν. Ισιδωρίδη, Ιωάννη Κ. Καζά (13-02-2005)

Τιμητική εκδήλωση εις μνήμην Γεωργίου Δ. Τσαμπά, Νικολάου Ι. Σαρρή (2006)