Καλαμωτή: κατάσταση - προοπτική

Τα χωριά της Νότιας Χίου από παλιά αποτελούσαν μια γεωγραφική ενότητα, ένα Δήμο, το «ΔΗΜΟ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ» με κύρια ασχολία την καλλιέργεια και παραγωγή του μοναδικού προϊόντος στον κόσμο, της «ΜΑΣΤΙΧΑΣ». Οι παραπάνω οικισμοί αποτελούσαν επίσης μια οικιστική ενότητα σύμφωνα με τις προτάσεις χωροταξικής οργάνωσης του ΥΧΟΠ για το Νομό Χίου (1984) και την Ειδική Χωροταξική Μελέτη Νομού Χίου (1989) με κοινές δυνατότητες ανάπτυξης στο Τουρισμό και τη Γεωργία που στηρίζονται στο μεσαιωνικό χαρακτήρα του οικισμού, στην ύπαρξη ομοιόμορφων και συνεχόμενων παραλιών καθώς και γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Η προσπέλαση και επικοινωνία μεταξύ των οικισμών ακόμη και του πιο απομακρυσμένου ήταν εξασφαλισμένη με την ύπαρξη άριστου επαρχιακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

Το 1986 οι Κοινότητες Αρμολίων, Καλαμωτής και Πατρικών αποτέλεσαν τον πρώτο Δήμο σε όλη την Επικράτεια που προήλθε από εθελουσία συνένωση και δημιούργησαν το Δήμο Μαστιχοχωρίων.

Ο μεσαιωνικός οικισμός του παλιού χωριού, κτισμένο από τα τέλη του 14ου αιώνα που συνεχώς αναπαλαιώνεται και αναβαθμίζεται τα τελευταία χρόνια, η εύφορη κοιλάδα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κηπευτικών σ’ ολόκληρη τη Χίο και η μαγευτική παραλία του επίνειου της Καλαμωτής, της Κώμης, μπορούν να αποτελέσουν το τρίπτυχο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η μετάλλαξη μιας φθίνουσας Καλαμωτής σ’ ένα πρότυπο αγροτοτουριστικό κέντρο της νότιας Χίου με καταλυτικές συνέπειες στην οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Μια σημαντική προσπάθεια για τη συνολική ανάπτυξη των Μαστιχοχωρίων είχε αναληφθεί την περίοδο 1982-86 από το Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος στα πλαίσια της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης, που έδινε ιδιαίτερο βάρος στη σημασία και ανάπτυξη της Καλαμωτής (Υ.Χ.Ο.Π.,Ε.Π. 1982-84,Πολεοδομική Μελέτη-Επέκταση ΚΑΛΑΜΩΤΗ, Νομός Χίου, 1984-86 Συμπεράσματα).

Η Καλαμωτή έχει την απαραίτητη υποδομή σε ιστορία, πολιτισμική δράση και ανθρώπινο δυναμικό η οποία να εγγυάται και δικαιώνει κάθε πρωτοβουλία της Πολιτείας για μια ευοίωνη προοπτική στην σημερινή κρίσιμη καμπή της ύπαρξής της.

Το χωριό διατηρεί μια άρτια πολεοδομική οργάνωση και αρχιτεκτονική δομή – χαρακτηριστικές της εποχής που κτίσθηκε, πλούσια παράδοση και ιστορία, έντονη πολιτιστική και πνευματική δράση που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας.
Το ενεργό ενδιαφέρον για τον τόπο τους, η φιλαλληλία και η αγάπη για την πρόοδο και τα γράμματα που ανέκαθεν χαρακτήριζαν τους κατοίκους του καθώς και τους απανταχού Καλαμωτούσους, είχαν καταστήσει το χωριό διοικητικό και εκπαιδευτικό κέντρο των Μαστιχοχωρίων και πρωτοπόρο σε έργα ευποιοίας και πολιτισμού.