Χρονολογικό διάγραμμα

 • 3000 π.Χ. περίπου (Νεολιθική εποχή): Σπήλαιο στο Άγιο Γάλας.
 • 2600-2000 π.Χ. περίπου (Πρωτοελλαδική εποχή): Εμπόριο.
 • 1600-1100 π.Χ. περίπου (Μυκηναϊκή εποχή): Φανά, Χίος.
 • Περί το 800 π.Χ.: Ιωνικός αποικισμός.
 • 650-600 π.Χ.: Τυραννίδες στην Ιωνία.
 • 546-545 π.Χ.: Περσική κατάκτηση της Ιωνίας.
 • 499 π.Χ.: Ιωνική επανάσταση.
 • 493 π.Χ.: Καταστροφή της Χίου από τους Πέρσες.
 • 431 π.Χ.: Αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου.
 • 412 π.Χ.: Κατάληψη του Δελφινίου από τους Αθηναίους.
 • 404 π.Χ : Τελική ήττα των Αθηνών.
 • 146 π.Χ.: Υποταγή στους Ρωμαίους.
 • 86 π.Χ.: Κατάληψη και καταστροφή της Χίου από τον Ζηνόδιο, ναύαρχο του Μιθριδάτη.
 • 250 μ.Χ.: Μαρτύριο του Αγίου Ισιδώρου στη Χίο.
 • 312: Διάταγμα των Μεδιολάνων. Αναγνώριση του Χριστιανισμού.
 • 330: Ίδρυση της Κωνσταντινουπόλεως.
 • 650 περίπου: Καταστροφές στη Χίο από τους Άραβες του Μωαδία.
 • 961: Ανακατάληψη της Κρήτης.
 • 1042-1055: Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος, θ' Μονομάχος. Ίδρυση της Νέας Μονής.
 • 1089: Επιδρομή του Τζαχά. Εκστρατεία Κωνστ. θαλασσήνου.
 • 1125: Επιδρομή Βενετών. Αφαίρεση του λειψάνου του Αγίου Ισιδώρου.
 • 1171: Δεύτερη επιδρομή των Βενετών.
 • 1178: Ο Βενιαμίν ο εκ Τουδέλης επισκέπτεται τη Χίο.
 • 1204: Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Λατίνους.
 • 1225: Ο Ιωάννης Δούκας Βατατζής ελευθερώνει τη Χίο.
 • 1261: Συνθήκη του Νυμφαίου. Πρώτη παράδοση της Χίου στους Γενουάτες.
 • 1292: Πολιορκία της Χίου από τον Ρογήρο ντε Λόρια.
 • 1300: Επιδρομή των Τούρκων.
 • 1303: Επιδρομή των Κατελλάνων.
 • 1307: Παράδοση της Χίου στον Benedetto Zaccaria
 • 1329: Εκστρατεία του Ανδρονίκου Παλαιολό γου στη Χίο.
 • 1346: Κατάληψη από τους Γενουάτες. Σύσταστ της Μαόνας.
 • 1380-1388: Συνωμοσίακατά των Γενουατών ση Χίο. Αποτυχία.
 • 1389: Μεγάλος σεισμός στο νησί.
 • 1431: Πολιορκία του Κάστρου από τους Βενετούς.
 • 1448: Ο Κυριάκος ο εξ Αγκώνος στη Χίο.
 • 1453: Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως.
 • 1550: Επίσκεψη του Thevet στη Χίο.
 • 1566: Κατάληψη του νησιού από τον Πιαλή Πασά. Αρχή της Τουρκοκρατίας.
 • 1599: Ατυχής επίθεση των Φλωρεντινών.
 • 1681: Βομδαρδισμός του λιμένος από τον Duquesne
 • 1694-5: Κατάληψη του νησιού από τους Βενετούς.
 • 1822: Εξέγερση κατά των Τούρκων. Σφαγή της Χίου.
 • 1827: Εκστρατεία του Φαβιέρου. Αποτυχία.
 • 1881: Μεγάλος σεισμός.
 • 1912: Απελευθέρωση της Χίου.