ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ


Καλαμωτή
Ενα παραδοσιακό
Μεσαιωνικό Μαστιχοχώρι
της Χίου.
Επιμέλια: Γεωργίου Ιω. Δαμαλά


Η Αρχιτεκτονική της Χίου
ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΙΚΙΩΝΗ


Γυμνάσιο Καλαμωτής 1950 - 2010
Επιμέλια: Γεωργίου Ιω. Δαμαλά