Η άγνωστη αδελφή

(1)
Ένας κοντός κοντακιανός
που 'χε όμορφη γυναίκα
βαρεία τον χαρατσώσανε
ένα βαρύ χαράτσι

(3)
Μα πάλι δεν τον σώσανε
το φόρο να πληρώσει
Παίρνει ο κοντός την έμμορφη
στο φόρο κατεβαίνει

(5)
Για πέ μου τα παζάρια της,
για πέ μου τα προικιά της.
-Το 'να της χείλι χίλια πα
και τ' άλλο δυο χιλιάδες
και το γαιτανοφρύδι της
αμέτρητους παράδες.

(7)
- Πέ μου κόρη το γένο σου
πέ μου και τη γενιά σου
-Ο κύρης μου αφ' την Έρημο
κι η μάνα σου απ' τη Δύση.

(9)
Σηκώνειτο μπαζάκι του
και 'φανη το σημάΐ

(2)
Πουλεί χωράφια αθέριστα
πουλεί και θερισμένα
Πουλεί αμπέλια ατρύγητα
πουλεί και τρυγημένα.

(4)
Εκεί μακρύς τον απαντά
εκεί μακρύς τον λέγει
-Πουλείς κοντέ την έμμορφη;
-Πουλώ κι αγόρασε την.

(6)
Παίρνει ο μακρύς την έμμορφη
και στον οντά του πάει
και κεί που την αγκάλιασε
και πα να την φιλήσει
άστραψε ο θεός και βρόντησε
να τους καταποντίσει.

(8)
Έχομε κι ένα αδελφό
εις την θεσσαλονίκη
Έχομε κι έναν αδελφό
που καεί στο ποδάρι

(10)
-Αντ' αδελφή στο σπίτι σου
άντε και στα παιδιά σου
όσα λεφτά εμέτρησα
ας είν' για τα προικιά σου.